To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

เหตุการณ์

เหตุการณ์ 2019
มิถุนายน 05 - 08.2562
THAI WATER | 
More
THAI WATER
WAM Thailand
Bangkok, Thailand
X43
THAI WATER EXPO 2019 is a unique biennial event that features the very latest equipment and cutting-edge technology. Double-digit market growth is resulting in major business opportunities and THAI WATER EXPO 2019 has become a must-attend event for those in the Water and Waste-water industries. It is the only show in Thailand focused exclusively on water technology. THAI WATER EXPO 2019 is set to host more than 27,000 quality trade visitors and buyers from 45 countries. Over 1,500 of the world’s leading brands in water and waste water will arrive from 35 countries. Plus… 8 National Pavilions from China, Czech Republic, Germany, Israel, Korea, Japan, Singapore and Taiwan will exhibit once again.


Thai water 19
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้