To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

อุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

คำนำ

อุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ 1
อุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ 2
อุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ 3
WAMGROUP ได้พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและบำรุงรักษาง่าย

 

โครงสร้างโรงงาน

ผลิตภัณฑ์เฉพาะ

สกรูลำเลียงและสกรูป้อน
TCB
ระบบการป้อนมวลชีวภาพขนาดใหญ่เข้าสู่เครื่องย่อย - TCB การขนถ่ายตัวย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องสั่นและเครื่องเพิ่มความสามารถในการไหล
MVE_1
เครื่องสั่นแบบมอเตอร์ไฟฟ้า MVE – รุ่นมาตรฐาน - MVE พร้อมให้บริการในคลังสินค้า OLI ทั่วโลก
MVEE
เครื่องสั่นแบบมอเตอร์ไฟฟ้า MVE-E - MVE-E ความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยทุกประเภท
เครื่องแยกเศษแบบสกรู
SEPCOM_V
SEPCOM Vertical - เครื่องแยกของแข็งและของเหลวแบบแนวดิ่ง นวัตกรรมการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
SEPCOM_Horizontal
SEPCOM Horizontal - เครื่องแยกของแข็งและของเหลวแบบแนวราบ นวัตกรรมสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม

มัลติมีเดีย

ดาวน์โหลด

คุณจะพบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้านล่าง กด “ภาษาอื่น” สำหรับฉบับแปล
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้