To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

เครื่องเพิ่มความสามารถในการไหล

คำนำ

เครื่องเพิ่มความสามารถในการไหล 1
เครื่องเพิ่มความสามารถในการไหล 2
เครื่องเพิ่มความสามารถในการไหล 3
WAMGROUP ได้พัฒนาอุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการไหลจากถังพัก, ถังวัสดุและไซโลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นทางเลือกที่ดีสุดสำหรับการใช้งาน
 

โครงสร้างโรงงาน

ผลิตภัณฑ์เฉพาะ

เครื่องจ่ายวัสดุมวลปริมาณ
BAS
บินแอกทิเวเตอร์ - BAS การออกแบบที่เชื่อถือได้
BA
บินแอกทิเวเตอร์ - BA ผลิตตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เครื่องสั่นและเครื่องเพิ่มความสามารถในการไหล
MVE_1
เครื่องสั่นแบบมอเตอร์ไฟฟ้า MVE – รุ่นมาตรฐาน - MVE พร้อมให้บริการในคลังสินค้า OLI ทั่วโลก
MVEE
เครื่องสั่นแบบมอเตอร์ไฟฟ้า MVE-E - MVE-E ความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยทุกประเภท
MVE Milling
MVE มิลลิ่ง - MVE-Milling ใช้อย่างแพร่หลายและได้รับการรับรองจาก OEMs ชั้นนำในอุตสาหกรรมการโม่แป้ง

มัลติมีเดีย

ดาวน์โหลด

คุณจะพบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้านล่าง กด “ภาษาอื่น” สำหรับฉบับแปล
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้