To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์

คำนำ

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 1
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 2
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 3
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์นั้นวัสดุ (เมล็ดพืช, ผงหยาบ, ผงละเอียด, ผงผสม, รำข้าว ของเหลวและกากน้ำตาล) ที่แตกต่างกันจะถูกสี, ป้อนและชั่งน้ำหนัก และถูกผสมเข้าด้วยกันรวมถึงวัสดุเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ WAMGROUP จึงผลิตอุปกรณ์พิเศษสำหรับลำเลียง, กำจัดฝุ่น, ป้อน, ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทนทานทำความสะอาดง่ายและรวดเร็ว

โครงสร้างโรงงาน

Animal Feed Milling

ผลิตภัณฑ์เฉพาะ

Bulk Solids Dischargers
BAS
Bin Activators - BAS A design you can rely on
COM
Waste Bag Compactors - COM Simple, reliable, durable
RSM
Manual Bag Openers - RSM Dust-controlled bag dumping
SBB
FIBC Dischargers - SBB Emptying FIBCs made easy
BA
Bin Activators - BA Tailored to the needs of the industry
LBC blockedout
Lump Breaking Feeder Valves - LBC No clogging even with hardened materials
SBB-HFF blocked out
High Flow Rate FIBC Dischargers - SBB-HFF FIBC emptying made easier, cleaner and safer
Dust Filters
HOPPERJET
HOPPERJET - Hopper Venting Filters High efficiency hopper venting
WAMAIR
WAMAIR - Polygonal Dust Collectors Intelligent solutions to dust issues of all kinds
WAMFLO
WAMFLO - Flanged Round Dust Collectors Tens of thousands of reasons to choose one from this range
Level & Pressure Monitoring
IPE
Electronic Pressure Meters - IPE Real time pressure reading
IPM
Pressure Switch - IPM Instant gauging of the pressure threshold
KCS
Silo Safety System - KCS Safety for people and the environment
Loading Bellows
TR
Loading Bellows Positioner - TR No vehicle re-spotting needed
ZG
Tanker Loading Bellows - ZG Efficient tanker loading of dry, dusty bulk solids
ZH
Open Truck Loading Bellows - ZH Efficient, dust controlled open truck loading of dry, dusty bulk solids
ZN
Tanker Loading Bellows - ZN Economic tanker loading of dry, non-dusty bulk solids
Mechanical Conveyors
TCG
Chain Conveyors - TCG Expertise in mechanical conveying since the beginning of the 20th century
Mixers
WBHP-WBHT
Batch-Type Single Shaft Mixers with Bomb-Bay Discharge - WBHP - WBHT Product discharging in the shortest possible time
MLH
Laboratory Mixers - MLH The best deal for your laboratory
WBH
Batch-Type Single Shaft Mixers - WBH High quality mixing acknowledged thousands of times
DUSTFIX
DUSTFIX - Dust Conditioners Highly efficient dust disposal
Pipe Connections
Rotary Valves - Rotary Feeders
RVC
Drop-Through Rotary Valves - RVC Accurate feeding of powders or granules
RVS
Blow-Through Rotary Valves - RVS Ideal for pneumatic conveying systems
Screw Conveyors & Feeders
VE
Vertical Screw Conveyors - VE Industrially manufactured since the 1970s
UC
Tapered Single Shaft Screw Feeders - UC Tailored for the flour milling industry
DCC
Loss-In-Weight Screw Feeders - DCC Exceptional operating versatility
MBW
FLEXFLO Micro-Batch Feeders - MBW For feeding of free or moderately flowing materials
MU
Live Bin Bottoms - MU Maintenance-friendly design features
SU
Single Shaft Screw Feeders - SU High efficiency feeding
CA blocked out
Trough Screw Conveyors - CA Special configurations from standard components
CAO
Tubular Trough Screw Conveyors - CAO Gentle material handling, low residue
MBF
Micro-Batch Feeders with Agitator - MBF Comprehensive modular system design
Valves
VDI
Inclined Slide Valves - VDI Flow interception and material flow control
VG
Slide Valves - VG For heavy-duty applications
VHS
Membrane Pressure Relief Valves - VHS The ultimate safety net against abnormal conditions inside bins or silos
VCP
Spring-Loaded Pressure Relief Valves - VCP Hundreds of thousands installed worldwide
VAB
Flap Diverter Valves - VAB Minimum pressure drop, high sealing efficiency
VM
Pinch Valves - VM - VMM Industrial quality design
VFP blockedout
Fit-Frame Butterfly Valves - VFP-VFPX Optimum mass flow, no contamination, easy handling, EC 1935/2004-compliant
VFS
Butterfly Valves - VFS Way over a million units operating worldwide
VHS-C
Membrane Pressure Relief Valves - VHS-C The ultimate safety net against abnormal conditions inside bins or silos
VIB_blockedout
Low Profile Slide Valves - VIB-VIBX Advanced solutions rather than just equipment supply. Food-grade version in compliance with Regulation (EC) No. 1935/2004 available.
VL
Slide Valves - VL Innovative design features
Vibrators & Flow Aids

มัลติมีเดีย

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 0
CA Trough Screw Conveyors
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 1
BA Bin Activators
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 2
MBF Micro-Batch Feeders
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 3
EC Bucket Elevator
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 4
WAMFLO Silo Venting Filters
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 5
TCG Chain Conveyor
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 6
ZG Loading Bellows
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 7
WBH Batch-Type Ploughshare Mixer

ดาวน์โหลด

คุณจะพบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้านล่าง กด “ภาษาอื่น” สำหรับฉบับแปล

แผ่นพับโฆษณา

Animal_Feed_EN_brochure_0912_EDIT.pdf
ฉบับล่าสุด: กันยายน 2555
English
รหัส: 063002152
ANIMAL_FEED_Wam_Inc_0912_EDIT.pdf
ฉบับล่าสุด: กันยายน 2555
American english
รหัส:
MAP_Animal_Feed_CN_0515_EDIT.PDF
ฉบับล่าสุด: พฤษภาคม 2558
Chinese
รหัส:
MAP_Animal_Feed_EN_1116_EDIT.pdf
ฉบับล่าสุด: พฤศจิกายน 2559
English
รหัส:

Datasheets

DS_AnimalFeedMilling_FULL_1214_ENG.pdf
ฉบับล่าสุด: ธันวาคม 2557
English
รหัส:
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้