To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

หัวโหลดสำหรับขนถ่ายถ่านหิน

19/5/2564  | 
Promotion
ถ่านหินใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำแรงดันสูงเพื่อขับเคลื่อนกังหันและผลิตกระแสไฟฟ้า
 
WAM ประเทศไทย ได้จำหน่ายหัวโหลดชนิด ZQ ให้กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขด้านการควบคุมมลพิษและพลังงานหมุนเวียน
 
อุปกรณ์นี้ผลิตโดย WAMGROUP© และได้มีการนำไปใช้งานโดยกลุ่มบริษัทพลังงาน ซึ่งมีธุรกิจหลักในการผลิตและจัดหาไฟฟ้า
 
หัวโหลดชนิด ZQ ใช้ในการโหลดถ่านหินจากคลังถ่านหิน ก่อนที่จะขนถ่ายเข้าสู่โรงไฟฟ้า หัวโหลดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่มีปริมาณมากและปราศจากฝุ่น ด้วยการออกแบบของกระโปรงด้านล่างแบบพิเศษ มีกรวยด้านในเหมาะสำหรับลำเลียงการไหลของวัสดุที่สมบูรณ์แบบและด้านนอกสำหรับดูดฝุ่น โดยเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับกับเครื่องกรองฝุ่นส่วนกลางด้วยหน้าแปลนด้านข้าง
 
ช่องและวัสดุที่ผลิตมีหลากหลายชนิด ตามความต้องการในการใช้งาน เช่นเดียวกับแผงควบคุมพร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สาย
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tinyurl.com/vdzd8psn
 
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้