To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

สกรูแสตนเลสสำหรับลำเลียงน้ำแข็ง

30/3/2564  | 
Promotion
บริษัทในอุตสาหกรรมการบรรจุน้ำแข็ง จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายน้ำแข็งจำนวนมากเพื่อขายปลีก เมื่อผลิตน้ำแข็งแล้ว อาจต้องเคลื่อนย้ายไปยัง เครื่องบรรจุ หรือ จุดใช้งานอื่นๆ สกรูสแตนเลสของเรา เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดสำหรับการ ลำเลียงน้ำแข็งที่เตรียมบรรจุ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมอาหารโดยผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับอาหาร

แวมประเทศ ได้ขายสกรูลำเลียงแสตนเลสชนิด CX หลายรุ่น ให้กับบริษัทออกแบบและติดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับระบบทำความเย็นในประเทศไทย

แวมไทยได้ให้คำปรึกษาในการออกแบบและติดตั้งระบบลำเลียงโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

เครื่องจักรที่ผลิตโดย WAMGROUP กำลังใช้งานโดยบริษัทญี่ปุ่นที่จำหน่ายน้ำแข็งบรรจุหีบห่อส่งทั่วเอเชีย ภายในกระบวนการผลิตแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่และถูกแยกอกเป็นชิ้นเล็ก จากนั้นลำเลียงเข้าเครื่องบรรจุโดย
สกรูลำเลียง

สกรูรสแตนเลสชนิดราง U สามารถลำเลียงผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่นโดยมีการตกค้างน้อยที่สุด    CX สกรูทำงานได้อย่างสมดุล โดยมีชุดขับหลายแบบโดยมีแบบขับตรง แบบยอย และแบบขับโดยใช้โซ่ ชุดแบริ่งที่ออกแบบมาเหมาะสมที่สุดในแต่ละแอปพลิเคชั่น โดยทั้งหมดนี้ออกแบบโดย WAMGROUP
 
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้