To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

CONSEP 5000 - เครื่องรีไซเคิลคอนกรีต และ SILOTOP - เครื่องกรองฝุ่นเพื่อระบายอากาศสำหรับไซโล

11/3/2564  | 
Promotion
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัท แวม บัลค์ แฮนด์ลิง อิควิปเม้นท์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบ เครื่องรีไซเคิลคอนกรีต และ เครื่องกรองฝุ่นเพื่อระบายอากาศสำหรับไซโล ให้กับ บริษัท สยามอินดัสเตรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งผลิตโดย WAMGROUP
บริษัท สยามอินดัสเตรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เป็นตัวแทนในการจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุคุณภาพสูงและเครื่องจักรกลหนัก ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย โดยบริษัท แวม บัลค์ แฮนด์ลิง อิควิปเม้นท์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในระบบ สำหรับการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปและได้รับการติดตั้งให้กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
เครื่องรีไซเคิลคอนกรีต CONSEP 5000 คือเครื่องล้างคอนกรีต ที่มีการตกค้างจากเครื่องผสมรถบรรทุกหรือปั๊มคอนกรีต ด้วยน้ำทำให้ผู้ผลิตคอนกรีตสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการป้องกันการปนเปื้อนและการหมุนเวียนน้ำเสียและมวลรวมในโรงงานคอนกรีต
 
SILOTOPเครื่องกรองฝุ่นเพื่อระบายอากาศสำหรับไซโล ที่ใช้ในการเติมผงวัตถุด้วยการเป่า โดยการใช้ไส้กรองพิเศษที่แยกฝุ่นออกจากการไหลของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้มีระบบทำความสะอาดตัวเองด้วยระบบ พัลส์เจ็ทคือการอากาศอัดอัตโนมัติแบบบูรณาการภายในตัว เพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่สะสมในตัวเครื่อง
 
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้