To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

เครื่องขนถ่าย

ด้วยความเชี่ยวชาญอันเป็นเอกลักษณ์ของ WAMGROUP ในด้านการลำเลียงวัสดุมวลปริมาณ จึงได้มีการพัฒนาเครื่องสูบลม (Telescopic Loading Spouts or Chutes) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท
 
BELLOJET ZA - เครื่องขนถ่าย Loading Bellows ZA รถบรรทุก พร้อมเครื่องกรองฝุ่น
BELLOJET ZA - เครื่องขนถ่าย Loading Bellows ZA รถบรรทุก พร้อมเครื่องกรองฝุ่น การขนถ่ายวัสดุไปยังรถบรรทุกแบบปิดที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากฝุ่นละออง
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows สำหรับความจุมาก ZQ - ZQ
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows สำหรับความจุมาก ZQ - ZQ ขนถ่ายวัสดุไปยังเรือหรือคลังสินค้าด้วยความจุสูงและปราศจากฝุ่นละออก
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows ZX - ZX
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows ZX - ZX ขนถ่ายวัสดุที่มีลักษณะแห้งและวัสดุปริมาณมวลไปยังเรือหรือคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BELLOJET ZC - เครื่องขนถ่าย Loading Bellows  ZC พร้อมเครื่องกรองฝุ่น
BELLOJET ZC - เครื่องขนถ่าย Loading Bellows ZC พร้อมเครื่องกรองฝุ่น การขนถ่ายวัสดุไปยังรถบรรทุกแบบเปิดที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากฝุ่นละออง
เครื่องขนถ่าย  - ZG
เครื่องขนถ่าย - ZG ขนถ่ายวัสดุที่มีลักษณะแห้งและวัสดุปริมาณมวลไปยังเรือบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows แบบเปิด ZH - ZH
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows แบบเปิด ZH - ZH ขนถ่ายวัสดุที่มีลักษณะแห้งและวัสดุปริมาณมวลไปยังรถบรรทุกแบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows แบบถังบรรจุ ZN - ZN
เครื่องขนถ่าย Loading Bellows แบบถังบรรจุ ZN - ZN ขนถ่ายวัสดุที่มีลักษณะแห้งและวัสดุปริมาณมวลไปยังเรือบรรทุกแบบประหยัดค่าใช้จ่าย
ตัวควบคุมตำแหน่งเครื่องจ่ายวัสดุ  - TR
ตัวควบคุมตำแหน่งเครื่องจ่ายวัสดุ - TR ไม่ต้องปรับตำแหน่งของยานพาหนะใหม่
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้