To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

อุปกรณ์ควบคุมระดับ

WAMGROUP ให้บริการเครื่องมือวัดและตรวจสอบระดับของวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงแป้งหรือเป็นเม็ดที่เก็บในถังเก็บวัสดุ, ไซโลหรือถังพักหลายชนิด
 
ระบบการวัดระดับแบบต่อเนื่อง  - ILS
ระบบการวัดระดับแบบต่อเนื่อง - ILS สำหรับวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงแป้งและเป็นเม็ดทุกชนิด
เครื่องวัดระดับของถังวัสดุ  - ILV
เครื่องวัดระดับของถังวัสดุ - ILV สำหรับวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงแป้งและเป็นเม็ดทุกชนิด
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้