To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

เครื่องแยกเศษแบบสกรู

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาด้านการแยกของแข็งและของเหลวออกจากกันในกระบวนการย่อยสลายในโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ, สำหรับปุ๋ยธรรมชาติจากปศุสัตว์และขยะจากอุตสาหกรรม
 

Not specialized

SEPCOM Vertical - โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับสารละลายเปียก
SEPCOM Vertical - โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับสารละลายเปียก นวัตกรรมการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
SEPCOM Horizontal - ปริมาณของแข็งสูงในเฟสของแข็งที่แยกจากกัน
SEPCOM Horizontal - ปริมาณของแข็งสูงในเฟสของแข็งที่แยกจากกัน นวัตกรรมสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม

Specialized

SEPCOM Bedding - ทางออกที่สมบูรณ์แบบในการรักษาคอกวัวให้สะอาดและให้ความสบายสูงสุดสำหรับสัตว์
SEPCOM Bedding - ทางออกที่สมบูรณ์แบบในการรักษาคอกวัวให้สะอาดและให้ความสบายสูงสุดสำหรับสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับการจัดหาวัสดุปูคอกวัวลงได้อย่างมาก
ลงทะเบียน
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคและคู่มือต่าง ๆ
GDPR ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2018 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์)ได้บังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าเราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไร

ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ รวมทั้งคุ้กกี้จากภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพื่อจัดบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ การปิดแบนเนอร์นี้ การไล่รายการในหน้านี้หรือการคลิกที่ส่วนประกอบใด ๆ เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมในการใช้คุ้กกี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกไม่รับบริการหรือบล็อคคุ้กกี้บางส่วนโดยเข้าไปที่หัวข้อ:
นโยบายด้านความปลอดภัยและคุกกี้